Tips voor ouders bij Pesten

Uitgelicht

31 aug, 2018

Tips voor ouders voor als je kind gepest wordt, de pester is of misschien wel een 'meeloper' is. Hoe ga je daarmee om als ouder, wat kan je doen?

Je kind wordt gepest:
•    Steun je kind, luister naar zijn verhaal, leg de schuld niet bij hemzelf.
•    Help de weerbaarheid van je kind te vergroten.
•    Bespreek met je kind de stappen die je wil ondernemen: bijvoorbeeld aan de leerkracht vertellen of het met de directeur te bespreken. Doe niets waar je kind absoluut tegen is. Probeer het te overtuigen.
•    Hou een logboek bij met daarin wie wanneer pest, hoe enz. Zo krijg je een duidelijk beeld van de situatie.
•    Zoek samen naar manieren om op het gepest te reageren.
•    Zoek vrienden, hobby’s waar je kind zich wel goed voelt. Dat kan hem het nodige zelfvertrouwen geven.


Je kind is een pester:
•    Leg het verschil uit tussen plagen (onschuldig en kort) en pesten (hard en om te kwetsen)
•    Vraag je kind wat er precies is gebeurd in de situatie die jij vreemd vond of wat je kind precies deed of zei.
•    Zoek met je kind naar mogelijke redenen waarom je kind pest. Misschien is er een reden voor waar je iets aan kunt doen.
•    Maak duidelijk dat pesten echt niet goed is. Keur hierbij niet je kind als persoon af, maar het gedrag.
•    Vertel hoe vervelend het is voor het slachtoffer.
•    Help je kind om op een positieve manier om te gaan met andere kinderen.
•    Help je kind om het eigen zelfbeeld te versterken.
•    Help je kind om zich aan afspraken en regels te houden.
•    Verzin samen oplossingen om het pesten te stoppen.
•    Geef hem kansen om het goed te maken.
•    Bespreek het ook op school met de leerkracht of de vaste coördinator van het pestbeleid op school (dit kan de bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon zijn).
•    Op de website Pestweb.nl staan tips voor kinderen die pesten.
•    Zeg duidelijk dat pesten niet kan. Nooit. Om geen enkele reden. Op geen enkele manier (uitsluiten, spullen stuk maken, slaan, uitlachen, haatmails sturen…) Vraag je kind om onmiddellijk te stoppen.


Je kind is een meeloper
•    Laat je kind vertellen wat er precies gebeurd is en vraag wat het daar van vindt.
•    Je kunt kinderen ook vragen hoe ze zelf gereageerd hebben en hoe ze het liefst hadden willen reageren.
•    Vertel je kind hoe vervelend het is voor het gepeste kind.
•    Maak duidelijk dat pesten echt niet goed is. Keur hierbij het pestgedrag af en niet de kinderen die pesten als persoon.
•    Je kunt met je kind oplossingen bedenken voor het pestprobleem. Stimuleer je kind bijvoorbeeld om het gepeste kind te helpen en te ondersteunen in plaats van toe te kijken.
•    Vraag op de plek waar het pesten zich afspeelt of ze op de hoogte zijn van het pestgedrag. Op school is dit bijvoorbeeld de leerkracht of de vaste coördinator van het pestbeleid op school (dit kan de vertrouwenspersoon zijn).Vraag wat er precies gebeurt (in de klas, jeugdbeweging, voetbal…)
•    Stimuleer je kind om de leraar zelf op de hoogte te brengen. Maak een verschil tussen ‘klikken’ en ‘melden’. ‘Klikken’ doe je omdat je wil dat iemand een straf krijgt. ‘Melden’ omdat je wil dat iets ophoudt.

 

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Meer Artikelen

De Nationale Voorleesdagen zijn op 25 januari begonnen, speciaal voor de kleintjes die nog niet zelf kun

Meer dan de helft van de vrouwen die net een baby heeft gekregen, voelt zich soms - of heel vaak - alleen.

Seksuele voorlichting: het hoort bij de opvoeding, maar veel ouders vinden het

Ouders Lokaal De Ronde Venen

Lokaal samenwerking

Ouders lokaal werkt o.a. samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin, Buurtgezinnen, Stichting Tympaan De Baat en Stichting Verantwoord Gamen

Chat provider: LiveChat